Потребител ivan

Членство от: 11 години (since 2011 декември 12)
Тип: Супер Администратор
Допълнителни привилегии: Промяна на етикетите на въпрос
Редактиране на който и да е въпрос
Редактиране на който и да е отговор
Редактиране на който и да е коментар
Невидимо редактиране на постовете
Затваряне на въпрос
Избиране на отговор за който е да е въпрос
Видимост на IP-тата на анонимните постове
Виждане кой е гласувал или отбелязал постовете
Одобряване или отхвърляне на постове
Скриване или показване на който и да е пост
Изтриване на скритите постове
Viewing the newest users page
Viewing the special users page
Пълно име:
Местоположение:
Описание:

Активност от ivan

Точки: 167 точки (избран за #1)
Въпроси: 2 (1 с избран най-добър отговор)
Отговори: 54 (9 избран за най-добър)
Коментари: 14
Гласувано за: 40 въпроса, 20 отговори
Подарени: 59 одобрения, 1 неодобрение
Получени: 2 одобрения, 0 неодобренияs
...